• २०७९ आषाढ २३  बिहिवार
  • Thursday 07 Jul 2022

   ज्ञान व्यवस्थापन

Details Image

ज्ञानको सृजना, ज्ञानको संकलन, ज्ञानको प्रसार र ज्ञानको उपयोगलाई मध्यनजर गरी ज्ञान व्यवस्थापनको कार्य गरिन्छ ।

 भर्खरका कार्यक्रमहरु

सबै कार्यक्रम हेर्नुहोस