• २०८१ बैशाख ११  मङ्गलवार
  • Tuesday 23 Apr 2024

सुझाब तथा प्रतिक्रिया

If you have any queries please fill this form or contact our office. Thank you.

सम्पर्क ठेगाना

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

गण्डकी प्रदेश, बगर, पोखरा, नेपाल

फोन नम्बर : +977-61-521080

academy.gandaki@gmail.com

हामीलाई तपाईको प्रतिक्रिया कुनै पनि समय पठाउनुहोस।

https://gpta.gandaki.gov.np/np

हाम्रो आधिकारिक साइट