• २०८० जेष्ठ १८  बिहिवार
  • Thursday 01 Jun 2023

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सूचनाहरू

View By:
image
मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो, शुशासन प्रबर्द्धनमा गरौँ हातेमालो

मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो, शुशासन प्रबर्द्धनमा गरौँ हातेमालो

image
स्थानीय तहमा निर्माण गरिने योजना छनौट सम्बन्धी सूचना

स्थानीय तहमा निर्माण गरिने योजना छनौट सम्बन्धी सूचना

image
अधिकृतस्तर छैठौं/सातौं/आठौं तहका कर्मचारीको सेवाकालीन तालिम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना !

अधिकृतस्तर छैठौं/सातौं/आठौं तहका कर्मचारीको सेवाकालीन तालिम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना !

image
अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुको सेवाकालीन तालिमका लागि प्राथमिकता क्रम सम्बन्धी सूचना !

अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुको सेवाकालीन तालिमका लागि प्राथमिकता क्रम सम्बन्धी सूचना !

image
सेवाकालीन तालिमको मनोनयन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना !

सेवाकालीन तालिमको मनोनयन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ! 

 भर्खरको सूचनाहरु

सबै समाचार हेर्नुहोस

 भर्खरका कार्यक्रमहरु

सबै कार्यक्रम हेर्नुहोस