• २०७९ आषाढ २३  बिहिवार
  • Thursday 07 Jul 2022

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सूचनाहरू

View By:
image
कार्यालय सन्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ३० कार्य दिने सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश पोखराको मिति २०७८/०७/०७ गतेको निर्णयानुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सहायक स्तरका कर्मचारीहरुका लागि कार्यालय सन्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ३० कार्य दिने सेवाकालिन तालिमका लागि...

image
सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सुचना

सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सुचना

image
विज्ञहरुको रोस्टरका लागि आवेदन सम्बन्धी सूचना

विज्ञहरुको रोस्टरका लागि आवेदन सम्बन्धी सूचना

 भर्खरको सूचनाहरु

सबै समाचार हेर्नुहोस

 भर्खरका कार्यक्रमहरु

सबै कार्यक्रम हेर्नुहोस