26 कार्यालय सन्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ३० कार्य दिने सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना
  • २०७९ आषाढ २३  बिहिवार
  • Thursday 07 Jul 2022

   कार्यालय सन्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ३० कार्य दिने सेवाकालिन तालिमका लागि समूह 'ग' र 'घ' मा छनोट भएका कर्मचारीको दोस्रो लटको तालिम सम्बन्धी सूचना

Details Image

  भर्खरका कार्यक्रमहरु

सबै कार्यक्रम हेर्नुहोस